Cube 21

 instructions

Karel Hršel a Vojtěch Kopský vynalezli v roce 1990 Cube 21, 16. března 1993 hlavolam patentovali. V cizině je znám spíše jako Square-1. O Cube 21 se mluví jako o mnohokrát těžším hlamolamu, než je samotná Rubikova 3x3x3. Na kostce je možno dosáhnout 552,738,816,000 barevných kombinací včetně všech možných permutací. Jedná se o velice úspěšný český hlavolam, který spolu s Rubikovými kostkami vkročil do světa speedcubingu. Originální kostku můžete koupit v tomto e-shopu.


Návod na složení Cube1 (Square1)

Metoda je určena pro experty, průměrný čas složení je 1-3 minuty. Metoda obsahuje 56 algoritmů.

Technické údaje Cube 21 (Square-1)

Rozměry, hmotnost, objem, mechanismus,...

Značení tahů pro kostku Cube 21 (Square 1)

Co znamenají značky v metodách skládání?...

Obrazce Cube21

Vytvořte na kostce bizardní obrazce...