Kategorie: Megaminx

Značení tahů

Co znamenají značky v metodách skládání?...

Toto značení je naše neoficální značení, jelikož oficiální značení popisuje pouze tahy R U D (jsou pouze pro míchání hlavolamu, kde se však neotáčí stranou, ale ostatní částí hlavolamu) Značení je odvozeno z anglických názvů. Vždy otáčíme stranu po směru hodinových ručiček při kolmém pohledu na osu otáčení. Dvojité otočení značíme číslem za danou značkou a otočení proti směru hodinových ručiček značíme ' (Apostrof).

Megaminx značení tahů

Viditelne strany

U - [Up] Otočení horní vrstvy
F - [Front] Otočení čelní vrstvy
L - [Left] Otočení levé, horní vrstvy
R - [Right] Otočení pravé, horní vrstvy
DL - [Down, Left] Otočení levé, spodní vrstvy
DR - [Down, Right] Otočení pravé, spodní vrstvy

Strany jež nejdou vidět

D - [Down] Otočení spodní vrstvy
BL - [back, left] Otočení horní, levé ,zadní, vrstvy
BR - [Back, Right] Otočení zadní, pravé, zadní vrstvy
DBL - [Down, Back, Left] Otočení levé, spodní, zadní vrstvy
DBR - [Down, Back, Right] Otočení pravé, spodní, zadní vrstvy

print Formát pro tisk