Zdroj: https://cubemania.cz/rubikova-kostka/rubikova-kostka-5x5x5/znaceni-tahu-4  •  Vydáno: 9.3.2008 12:48  •  Autor: Admin

Značení tahů 5x5x5

Co znamenají značky v metodách skládání?...

L l

R r

U u

D d

F f

B b

Symbol apostrof ' za písmenem značí pohyb opačným směrem (proti směru hodinových ručiček při kolmém pohledu na stranu). A číslo 2 za písmenem značí otočení o 2x o 90°.