Kategorie: Rubikova kostka 2x2x2

Značení tahů na Rubikově kostce 2x2x2

Co znamenají značky v metodách skládání?...

Značení je odvozeno z anglických názvů. Vždy otáčíme stranu po směru hodinových ručiček při kolmém pohledu na stranu. Dvojité otočení značíme číslem 2 za danou značkou a otočení proti směru hodinových ručiček značíme ' (Apostrof).

Značení kostky 2x2x2

L - [Left] Otočení levé strany
R - [Right] Otočení pravé strany
U - [Up] Otočení horní strany
D - [Down] Otočení dolní strany
F - [Front] Otočení přední strany
B - [Back] Otočení zadní strany
x - [Osa X] Otočení celé kostky ve směru R
y - [Osa Y] Otočení celé kostky ve směru U
z - [Osa Z] Otočení celé kostky ve směru F

print Formát pro tisk