Kategorie: Rubikova kostka 3x3x3

Značení tahů

Co znamenají značky v metodách skládání?...

Značení je odvozeno z anglických názvů. Vždy otáčíme stranu po směru hodinových ručiček při kolmém pohledu na stranu. Dvojité otočení značíme číslem 2 za danou značkou a otočení proti směru hodinových ručiček značíme ' (Apostrof).

Notace 3x3

Základní

L - [Left] Otočení levé strany
R - [Right] Otočení pravé strany
U - [Up] Otočení horní strany
D - [Down] Otočení dolní strany
F - [Front] Otočení přední strany
B - [Back] Otočení zadní strany

Pokročilé

Otáčení prostřední vrstvy (neoficiální značení)

r - Otočení prostřední řady ve směru R
l - Otočení prostřední řady ve směru L
u - Otočení prostřední řady ve směru U
d - Otočení prostřední řady ve směru D
f - Otočení prostřední řady ve směru F
b - Otočení prostřední řady ve směru B

Otáčení 2 vrstev zároveň

Lw - [L two] Otočení dvou vrstev kostky ve směru L
Rw - [R two] Otočení dvou vrstev kostky ve směru R
Uw - [U two] Otočení dvou vrstev kostky ve směru U
Dw - [D two] Otočení dvou vrstev kostky ve směru D
Fw - [F two] Otočení dvou vrstev kostky ve směru F
Bw - [B two] Otočení dvou vrstev kostky ve směru B

Otáčení celého hlavolamu

x - [Osa X] Otočení celé kostky ve směru R
y - [Osa Y] Otočení celé kostky ve směru U
z - [Osa Z] Otočení celé kostky ve směru F

print Formát pro tisk